Takaisin kansisivulle

Taustat

Lukuteorian ja algebran digitaalinen oppimateriaali on syntynyt Turun yliopiston matematiikan laitoksen ja Teknillisen korkeakoulun MatTa-projektin yhteistyönä. Tavoitteena on ollut kehittää verkko-oppimateriaali, jota voidaan käyttää useilla eri tavoilla: se voi toimia virtuaalikurssin pohjana, mutta se voi olla myös perinteisen kurssin oppimateriaali tai toimia kenen tahansa asiasta kiinnostuneen henkilön tietolähteenä.

Oppimateriaalin tekijä on Sanna Ranto. Materiaali pohjautuu professori Tauno Metsänkylän Turun yliopistossa kirjoittamiin luentomonisteisiin Lineaarialgebra ja Algebran peruskurssi, jotka ovat käytössä matematiikan opintojen ensimmäisen vuoden kursseilla.

Paketin tekniset ratkaisut pohjautuvat MatTa-projektissa kehitettyihin rakenteisiin. Käyttöliittymän on laatinut Lassi Seppälä.

Tarjolla on kaksi käyttöliittymää:

  • palvelimen ominaisuuksia hyödyntävä verkkoratkaisu ja
  • käyttäjän omaan koneeseen tarkoitettu yksinkertaisempi versio.
Kummassakin dokumentit ovat sekä html- että pdf-muodossa. Sisältö on sama kaikissa tapauksissa.

Materiaali on kotimaisten julkisesti ylläpidettyjen oppilaitosten ja yksityishenkilöiden vapaassa käytössä. Kaupallisesta käytöstä on sovittava erikseen.

Materiaalipaketin laatimisen taustatekijänä on myös ollut kokemusten kerääminen erityyppisistä verkkomateriaaleista ja niiden toimivuudesta eri yhteyksissä. Tämän johdosta käyttäjien kommentit ovat tervetulleita. Ne voidaan osoittaa joko materiaalin tekijälle Sanna Rannolle tai MatTa-projektin johtajalle Simo Kivelälle.


10.11.2003
Sanna Ranto
Simo Kivelä