Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LINEAARIALGEBRA
 

Lineaariset yhtälöt ja yhtälöryhmät

Lineaarinen yhtälö on yhtälö, joka on muotoa

a1x1 + a2x2 + ...+ anxn = b,

missä a1,a2,...,an ja b ovat vakioita ja symboleja x1,x2,...xn sanotaan muuttujiksi. Lineaarisessa yhtälössä muuttujat ovat siis ensimmäistä astetta eli niiden potenssi on 1 (termi x2 on toista astetta ja termi x3 kolmatta astetta ja niin edelleen). Luku a i on muuttujan xi kerroin. Yhtälön ratkaisu on vektori (c1,c2,...,cn), joka toteuttaa yhtälön, toisin sanoen a1c1 + a2c2 + ... + ancn = b.

Useasta lineaarisesta yhtälöstä muodostuu lineaarinen yhtälöryhmä

  a11x1 +  a12x2  + ... +  a1nxn =  b1
{ a21x1 +  a22x2  + ... +  a2nxn =  b2
   ...     ...          ...    ...

  am1x1 +  am2x2  + ... + amnxn  =  bm.

Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu on vektori (c1,c2,...,cn), joka toteuttaa yhtälöryhmän kaikki yhtälöt.

Lineaarinen yhtälöryhmä voidaan ratkaista koulukursseilla opitulla tavalla muuntamalla yhtälöryhmää ekvivalenttiin muotoon ja samalla siirtymällä kohti yhtälöryhmää, josta ratkaisut löydetään helposti. Tavallisia ekvivalentteja muunnoksia ovat yhtälön kertominen puolittain jollain nollasta eroavalla vakiolla ja yhtälön lisääminen puolittain toiseen yhtälöön.

Lineaarista yhtälöryhmää

{  a11x1 +  a12x2 +  ... +  a1nxn  =  0
  a21x1 +  a22x2 +  ... +  a2nxn  =  0
   ...     ...          ...    ...

  am1x1  +  am2x2 +  ... +  amnxn  =  0,

jossa kaikkien yhtälöiden oikeat puolet ovat nollia, sanotaan homogeeniseksi. Jokaisella homogeenisella yhtälöryhmällä on ainakin yksi ratkaisu nimittäin x1 = x2 = ... = xn = 0. Tätä ratkaisua sanotaan triviaaliksi. Muita homogeenisen yhtälöryhmän ratkaisuja sanotaan epätriviaaleiksi.

Determinanttien teorian yhteydessä osoitetaan, että jos homogeenisessa yhtälöryhmässä on enemmän muuttujia kuin yhtälöitä (n > m), niin kyseisellä yhtälöryhmällä on aina epätriviaali ratkaisu.


Linkit:
Lineaarinen riippuvuus ja homogeeniset yhtälöryhmät