Toisen kertaluvun yhtälöt

Tehtävä 1

Vastaus

Tehtävä 2

Vastaus

Tehtävä 3

Vastaus

Tehtävä 4

Vastaus