Ohjeet : DelTa

L2-käyttöliittymä

Tavallisia differentiaaliyhtälöitä käsittelevän DelTa-paketin pääkomponentit ovat teoriaosuus, ratkaisualgoritmit, esimerkit, sovellukset, harjoitustehtävät ja demonstraatiotyökalu DiffEqWeb. Lisäksi käytetään ulkopuolista, erikseen hankittavaa laskentaohjelmaa, L2-kurssilla Mathematicaa. Tämän käyttöä varten pakettiin sisältyy alkeisopas.

L2-käyttöliittymä on tarkoitettu differentiaaliyhtälöiden viikoittaiseen opiskeluun Teknillisessä korkeakoulussa kevätlukukauden 2001 matematiikan peruskurssilla L2.

Käynnistäminen

DelTa käynnistetään avaamalla tiedosto matta/delta/deltal2/index.html www-selaimeen.

Tällöin saadaan näyttö, jonka ylälaidassa on rivi kirjanmerkkejä ja jossa avoinna on 'Yleistä'-dokumentti. Tässä selostetaan kurssin järjestelyt.

Kirjanmerkkien selaaminen

Kurssin jokaista neljää viikkoa varten oma kirjanmerkkinsä. Tämän klikkaaminen avaa kyseisen viikon ohjelmasivun. Ohjelmasivut toimitetaan kurssin etenemisen mukaan ja omalle koneelle ne voi kopioida L2-kurssin yleisiltä www-sivuilta.

Kirjanmerkkirivillä on lisäksi linkit DelTa-paketin aputyökaluihin: Mathematica-oppaaseen ja DiffEqWeb-demonstraatiotyökaluun ensimmäisen kertaluvun yhtälöille (DEW1) ja korkeamman kertaluvun yhtälöille (DEWn). Nämä avautuvat omiin ikkunoihinsa.

Mathematica-opas on html-muotoinen, mutta siitä on olemassa myös muistikirjamuoto (Notebook), joka löytyy paikallisen asennuksen hakemistosta matta/mmaopas/nb_nur/. Tämän aloitustiedosto mmaopas_navi.nb on avattava kuten Mathematica-dokumentit yleensäkin. Muistikirjamuoto on myös kopioitavissa pakattuna osoitteesta http://matta.hut.fi/matta/zip/mmanbnur4.zip.

DiffEqWebin käynnistyminen voi olla hidasta konetyypistä ja selaimesta riippuen. Ohje sen käyttöön löytyy ohjelman omasta dokumentaatiosta.

Viikkosivut

Viikkosivulla on ohjeet ja linkit viikolla käsiteltäviin aiheisiin ja sovelluksiin sekä erityyppisiin harjoitustehtäviin. Nämä ovat DelTa-pakettiin sisältyviä dokumentteja. Useimmat linkit avaavat kyseessä olevan aiheen samaan ikkunaan. Poikkeuksena ovat harjoitustehtävät ja näiden ohjeet, jotka aukeavat erilliseen ikkunaan, jotta muita dokumentteja voidaan lukea samanaikaisesti. Takaisin viikkosivulle päästään kirjanmerkkiä klikkaamalla.

Huomaa: Jos linkki ei näytä tekevän mitään, syynä saattaa olla uuden dokumentin aukeaminen kutistettuna olevaan ikkunaan.

Useissa paketin tekstidokumenteissa on lopussa linkkejä edelleen paketin muihin osiin. Näitä kannattaa avata harkinnan mukaan; ainakin esimerkit on syytä katsoa.

Mathematicalla tehdyt dokumentit (kaikki sovellukset ja muutamat muut) aukeavat html-muotoisina selaimessa. Näistä on olemassa myös vastaava Mathematican muistikirjamuotoinen (Notebook) dokumentti, johon on linkki html-dokumentin vasemmassa yläkulmassa. Jos käytettävissä on Mathematica, kannattaa mieluummin tutkia näitä, jolloin esimerkiksi arvojen muuttaminen ja uudelleen laskeminen tule mahdolliseksi. Muistikirjamuotoiset dokumentit sisältävät ainoastaan syötteet, mutta eivät tulosteita, koska käyttäjä voi ajaa ne itse.

Käyttöympäristöstä riippuen muistikirjadokumentti 1) aukeaa linkkiä klikkaamalla suoraan Mathematicassa tai 2) käyttäjän täytyy itse avata Mathematica ja etsiä dokumentti hakemistosta matta/delta/nb/ tai 3) käyttäjän täytyy ensin kopioida dokumentti omaan työhakemistoon tai omalle koneelle ja avata se siellä kuten Mathematica-dokumentit yleensäkin.MatTa-projekti

Teknillinen korkeakoulu
Matematiikan laitos
Copyright Simo K. Kivelä, Mika Spåra, Jukka Paatero, Riikka Nurmiainen
2000