Esimerkit : Ratkaisut yleensä

Alkuarvoprobleema, jonka ratkaisu ei ole yksikäsitteinen

Differentiaaliyhtälö y' = 3y2/3 on separoituva, ja tällä tavoin sen ratkaisuksi saadaan

y = (x + C)3.

Alkuehtoa y(0) = 0 vastaava ratkaisu näyttäisi olevan y = x3.

Alkuehdon täyttäviä ratkaisuja on kuitenkin muitakin. Yhtälön ensinnäkin selvästi toteuttaa identtisesti häviävä funktio: y(x) = 0 kaikilla x. Myös paloittain määritelty funktio

y(x) = { (x-  a)3,jos x < a,
  0,      jos a < x < b,

  (x-  b)3,jos x > b,      missä a < 0 < b,

on alkuarvoprobleeman ratkaisu, sillä funktio on kaikkialla derivoituva ja toteuttaa sekä differentiaaliyhtälön että alkuehdon. Alkuehdon toteuttavia ratkaisuja on siten äärettömän paljon.

PIC

Differentiaaliyhtälön oikean puolen funktio f(x, y) = 3y2/3 on kaikkialla jatkuva, mutta sen osittaisderivaatta

@f
---
@y =   2
----
y1/3

ei ole määritelty x-akselilla eikä sitä voida määritelläkään siten, että siitä tulisi jatkuva. Alkuarvoprobleeman ratkaisun yksikäsitteisyyttä koskevan lauseen oletukset eivät siten toteudu.


Teoria: alkuarvoprobleeman ratkaisun olemassaolo ja yksikäsitteisyys
Ratkaiseminen: separoituva yhtälö

SKK 15.5.2001