Esimerkit : Separoituvat ja niihin palautuvat yhtälöt

Yhtälön muuntaminen sijoittamalla sopiva funktio

Differentiaaliyhtälö

eyy' = x + ey - 1

muuttuu yksinkertaisemmaksi, kun uudeksi tuntemattomaksi funktioksi otetaan u(x) = x + ey(x). Tällöin u' = 1 + eyy', jolloin yhtälö saa yksinkertaisen muodon

u' = u.

Tämän ratkaisuna on

u(x) = Cex,

kuten nähdään esimerkiksi separoimalla yhtälö.

Alkuperäiselle tuntemattomalla funktiolle saadaan tällöin lauseke

y(x) = ln(u(x) - x) = ln(Cex - x).

Lukija tutkikoon, millä (vakiosta C riippuvilla) muuttujan x arvoilla tämä on määritelty.


Ratkaiseminen: separoituva yhtälö
Ratkaiseminen: separoituvaan palautuva yhtälö

SKK 15.5.2001