varaht1.nb
Sovellukset : Jouset

Värähtelevä jousi

Jousen puristumista ja venymistä voidaan kuvata varsin yksinkertaisella matemaattisella mallilla. Kun jousi poikkeutetaan tasapainoasemastaan, se pyrkii palautumaan tasapainoasemaan jousivoiman vaikutuksesta. Tälle ns. harmoniselle voimalle pätee

[Graphics:Images/varaht1_gr_1.gif]

missä x on jousen poikkeama tasapainoasemasta ja k jouselle tyypillinen jousivakio. Jos toisaalta huomioidaan voiman jousisysteemiin aiheuttama kiihtyvyys, saadaan Newtonin lain avulla

[Graphics:Images/varaht1_gr_2.gif]

missä m on jouseen kiinnitetty massa. Näin on saatu jousen diffferentiaaliyhtälö.

Yhtälö pätee myös esimerkiksi katosta jousen varassa ripustetulle kappaleelle. Tulee kuitenkin huomata, että kyseinen malli pätee vain pienille poikkeamille x eikä se lainkaan mallinna poikittaista liikettä tai jousessa syntyvää kiertymää.

Otetaan tarkastelun kohteeksi oheisen kuvion mukainen systeemi, jossa kapale massaltaan [Graphics:Images/varaht1_gr_3.gif] on liitetty kattoon jousella, jonka jousivakio on [Graphics:Images/varaht1_gr_4.gif]. Jousi voi liikkua vain pystysuorassa sunnassa.

[Graphics:Images/varaht1_gr_5.gif]

Laskujen aluksi on syytä hävittää mahdollisista aiemmista laskuista jääneet muuttujat.

[Graphics:Images/varaht1_gr_6.gif]

Kappaleen pystysuora paikkakoordinaatti [Graphics:Images/varaht1_gr_7.gif] ilmoitetaan poikkeamana lepotilasta, ylöspäin positiivisena ja alaspäin negatiivisena. Systeemin liikeyhtälö on Newtonin lain mukainen toisen kertaluvun differentiaaliyhtälö:

[Graphics:Images/varaht1_gr_8.gif]
[Graphics:Images/varaht1_gr_9.gif]

Systeemiä tarkastellaan siten, että kappale sysätään hetkellä [Graphics:Images/varaht1_gr_10.gif] liikkeelle lepotilasta antamalla sille alkunopeus.

[Graphics:Images/varaht1_gr_11.gif]
[Graphics:Images/varaht1_gr_12.gif]

Saatu differentiaaliyhtälö ratkaistaan Mathematican DSolve-komennolla ja sievennetään.

[Graphics:Images/varaht1_gr_13.gif]
[Graphics:Images/varaht1_gr_14.gif]
[Graphics:Images/varaht1_gr_15.gif]
[Graphics:Images/varaht1_gr_16.gif]

Massa joutuu sinimuotoiseen värähtelyliikkeeseen. Piirretään kuvaaja sijoittamalla ensin arvot massalle ja jousivakiolle.

[Graphics:Images/varaht1_gr_17.gif]
[Graphics:Images/varaht1_gr_18.gif]
[Graphics:Images/varaht1_gr_19.gif]

[Graphics:Images/varaht1_gr_20.gif]

[Graphics:Images/varaht1_gr_21.gif]

Tehdään animaatio värähtelylle. Seuraava koodi määrittelee kappaleeen liikkeen animoinnissa tarvittavat työkalut. Kyseessä on Mathematicalla kirjoitettu ohjelmakoodi.

[Graphics:Images/varaht1_gr_22.gif]

Itse animaatio on lista peräkkäisiä kuvia, joka on ensin laskettava (kestää jonkin aikaa) ja sitten ajettava. Ajaminen tapahtuu napsauttamalla kuvasarjaa oikeassa reunassa yhdistävä hakanen aktiiviseksi (mustaksi) ja painamalla ctrl-y.

[Graphics:Images/varaht1_gr_23.gif]
Värähtely gif-animaationa.

Tehtävä

Tarkastele erisuuruisten massojen käyttäytymistä jousen varassa. Millä tavalla massan muuttaminen vaikuttaa syntyvään värähtelyyn? Entä jos muutetaan myös alkunopeutta siten, että värähtelyn energia pysyy vakiona?


Sovelluksia: jousisysteemi
Ratkaiseminen: homogeeninen vakiokertoiminen lineaariyhtälö

JP & SKK 03.05.2001