Teoria : Peruskäsitteet

Reunaehto

Differentiaaliyhtälön yleisessä ratkaisussa olevat vakiot voidaan kiinnittää paitsi alkuehtojen myös ns. reunaehtojen avulla.

Tyypillinen esimerkki on toisen kertaluvun differentiaaliyhtälö, jonka yleisessä ratkaisussa on kaksi määräämätöntä vakiota ja nämä kiinnitetään vaatimalla, että ratkaisufunktio saa kahdessa pisteessä annetut arvot:

y(x1) = y1,   y(x2) = y2.

Nimityksen taustana on tilanne, missä yhtälölle etsitään ratkaisua suljetulla välillä [x1, x2] ja ratkaisun käyttäytyminen välin reunalla, so. päätepisteissä tiedetään.


Teoria: yleinen ja yksittäisratkaisu
Sovellus: roikkuva ketju

SKK 15.5.2001