Teoria : Differentiaaliyhtälöryhmä

Lineaarisen ryhmän matriisimuoto

Lineaarinen differentiaaliyhtälöryhmä on muotoa

x'(t) = a11(t)x1(t) + a12(t)x2(t) + ...+ a1n(t)xn(t) + b1(t),
 1'
{x2(t) = a21(t)x1(t) + a22(t)x2(t) + ...+ a2n(t)xn(t) + b2(t),
  ..
  .
x'n(t) = an1(t)x1(t) + an2(t)x2(t) + ...+ ann(t)xn(t) + bn(t),

eli

xj'(t) = sum n


 k=1ajk(t)xk(t) + bj(t),   j = 1, 2, . . . , n.

Funktiot ajk (t) ja bj(t) ovat tunnettuja, funktiot xj(t) ovat probleeman tuntemattomat.

Muodostamalla kerroinfunktioista ja tuntemattomista funktioista matriisit

A(t) = (          )
 a11(t) ... a1n(t)
  .      .
  ..      ..
 an1(t) ... ann(t) ,     B(t) = (   )
 b1(t)
  .
  ..
 bn(t) ,     X(t) = (   )
 x1(t)
  .
  ..
 xn(t)

voidaan yhtälöryhmä kirjoittaa yksinkertaiseen matriisimuotoon

X'(t) = A(t) X(t) + B(t).

Tämä mahdollistaa matriisialgebran ja erityisesti ominaisarvoteorian käytön yhtälöryhmän ratkaisemisessa.

Esimerkiksi jos kyseessä on homogeeninen ryhmä, ts. B(t) = 0, ja kertoimet aij(t) ovat vakioita, jolloin A(t) = A on vakiomatriisi, ryhmä saa muodon

X'(t) = A X(t).

Tämän ratkaisu on tapana kirjoittaa muotoon

X(t) = etA C,

missä etA on eräs neliömatriisi ja C on määräämättömien vakioiden muodostama pystyvektori. Ratkaisu on siten analoginen elementaarin differentiaaliyhtälön y' = ay ratkaisun y = Ceat kanssa. Edellytyksenä kuitenkin on, että matriisieksponenttifunktio etA on ensin määritelty.

Matriisialgebran hyödyntämistä ei tässä lähemmin käsitellä.


Teoria: differentiaaliyhtälöryhmän normaalimuoto

SKK 15.5.2001