Teoria : Yhtälön muuntaminen

Normaaliryhmä

Kertalukua n oleva differentiaaliyhtälö

y(n) = f(x, y, y', . . . , y(n-1))

voidaan kirjoittaa ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälöryhmäksi, ns. normaaliryhmäksi, jossa on n tuntematonta funktiota ja n yhtälöä. Etuna on, että tällöin kyseessä on ensimmäisen kertaluvun yhtälöt, mutta haittana, että näitä on useita.

Uusiksi tuntemattomiksi funktioiksi otetaan funktion y lisäksi sen derivaatat kertalukuun n - 1 saakka:

y0 = y,   y1 = y',   y2 = y'',   . . .   yn-2 = y(n-2),   yn-1 = y(n-1).

Tällöin on

   y'0 = y1,
   '
   y1 = y2,
{  y'2 = y3,
    .
    ..
  '
  yn-2 = yn-1,
  y'n-1 = f(x,y0,y1,...,yn -1),

missä viimeinen yhtälö on itse asiassa alkuperäinen differentiaaliyhtälö. Kyseessä on alkuperäistä differentiaaliyhtälöä vastaava normaaliryhmä.

Saatu normaaliryhmä voidaan kirjoittaa tiiviimpään vektorimuotoon kokoamalla tuntemattomat funktiot n-komponenttiseksi vektoriksi Y ja määrittelemällä funktio F , jonka arvot ovat n-komponenttisia vektoreita:

Y = (   )
  y0
  y1
  ..
  .
 yn-1 ,     F (x, Y ) = (           )
      y
      1
      y2
      ...
     y
      n-1
 f (x,y0,y1,...,yn-1) .

Normaaliryhmä voidaan tällöin kirjoittaa lyhyesti vektorimuotoon

Y ' = F (x, Y ),

missä derivaatta Y ' lasketaan komponenteittain. Ryhmä on tällöin muodoltaan samanlainen kuin tavallinen ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö. Erona on, että funktio F onkin vektoriarvoinen ja tuntematon funktio Y on myös vektori.

Vektorimuodon käyttökelpoisuus perustuu siihen, että monet ensimmäisen kertaluvun yhtälöä koskevat algoritmit voidaan yleistää korkeampia kertalukuja koskeviksi, kun niitä sovelletaan vektorimuotoon.


Esimerkki: normaaliryhmän muodostaminen
Teoria: ratkaisun olemassaolo
Teoria: faasitaso
Teoria: faasiavaruus
Teoria: numeerisen ratkaisemisen periaate
Sovellus: laskuvarjohyppy
Sovellus: planeetan liike Auringon ympäri

SKK 15.5.2001