DelTa

Tekijät: Simo Kivelä, Jukka Paatero, Mika Spåra, Riikka Nurmiainen ja Reino Virrankoski, 2000--2005

DelTa-paketti on tavallisten differentiaaliyhtälöiden opiskeluun tarkoitettu digitaalinen materiaali (verkkomateriaali). Se kattaa tavanomaisen yliopistotasoisen tavallisten differentiaaliyhtälöiden peruskurssin, mutta käyttö on mahdollista myös suppeammilla kursseilla.

Pakettia käytetään selainkäyttöliittymän avulla joko verkon kautta tai omaan koneeseen asennettuna. Käyttöliittymän tarkoituksena on ohjata opiskelijaa kurssin aikataulun, valittujen sisältöjen tms. mukaisesti. Samaa materiaalia voidaan käyttää eri tavoin painotetuilla ja eri laajuisilla kursseilla yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja lukioissa rakentamalla käyttöliittymä kulloisenkin tarpeen mukaisesti.

Yksinkertaisimmillaan käyttöliittymän ohjelmointi edellyttää muutaman html-sivun kirjoittamista. Nämä sisältävät opiskelijalle tarkoitetut ohjeet ja linkit opiskeltaviin dokumentteihin. Varsinaiseen sisältöön ei tällöin tarvitse koskea.

Selaimella luettavan (html, xml tai pdf) materiaalin lisäksi paketissa on osia, jotka on tarkoitettu luettaviksi, muunnettaviksi ja uudelleen laskettaviksi laskentaohjelmalla, joko Mathematicalla tai Maplella. Tämä tulee käyttäjän itse hankkia. Kaikista Mathematica- ja Maple-dokumenteista on myös selaimella luettavat versiot, joten laskentaohjelma ei ole välttämätön. Mahdollisuus dokumenttien muuntamiseen ja uudelleen laskemiseen tällöin tietenkin menetetään.

Pakettiin liittyy sen ulkopuolisina osina demonstraatiotyökalu DiffEqWeb, Mathematica-alkeisopas, Maple-alkeisopas ja harjoitustehtäväkokoelma m-Treeni.

Tausta

DelTa-paketti on kehitetty alunperin Teknillisen korkeakoulun MatTa-projektissa. Ensimmäinen versio valmistui vuonna 2000. Valtakunnallisen MatTaFi-projektin spesifikaatioiden mukainen versio valmistui vuonna 2004. Alkuperäisessä versiossa dokumentit ovat html- ja pdf-muodoissa, uudemmassa versiossa html-muoto on korvattu XML/MathML-muodolla.

Tekniset ratkaisut

Paketin tekstiosuus on alunperin kirjoitettu LaTeXilla. Pdf-muotoon LaTeX-koodi on ajettu dvipdfm-ohjelmalla, html- ja xml/mathml-muodot on tuotettu Eitan Gurarin konversio-ohjelmalla tex4ht. Osa dokumenteista on laadittu Mathematicalla ja Maplella. Nämä on muunnettu ohjelmien itsensä tarjoamin keinoin html- ja xml/mathml-muotoihin. Pdf-muotoon ne on muunnettu Adobe Acrobat Professional -paketilla. Dokumenttien välinen linkitys on pääoasin toteutettu LaTeXin avulla.

Pakettia voidaan käyttää joko verkon kautta palvelimelta tai omaan koneeseen asennettuna.

Käyttöoikeudet

Opiskelupaketti on yksityishenkilöiden sekä suomalaisten julkisten oppilaitosten (tavallisten koulujen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen) vapaasti käytettävissä. Sisällön muuttaminen sekä muunlainen, erityisesti kaupallinen käyttö ilman eri sopimusta on kielletty. Paperikopioita voidaan tehdä siinä laajuudessa kuin em. opetuskäytössä on luontevaa. Näistä ei saa periä korvausta.

Paketin tekijänoikeudet ovat Simo Kivelällä, Jukka Paaterolla, Mika Spåralla, Riikka Nurmiaisella ja Reino Virrankoskella.


SKK 11.4.2005