Asukasmäärä

Arkkitehtiosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1992

Kaupungin asukasmäärä vuoden 1990 lopussa oli 173 000. Kuntasuunnitelmassa asukasmäärän ennakoidaan vuoden 2005 loppuun mennessä kasvavan 24 000:lla henkilöllä. Mitä samaa vuotuista kasvuprosenttia (prosenttia/vuosi) asukasmäärän lisääntyminen vastaa? Anna vastaus kahden desimaalin tarkkuudella.


Vihje 1

Merkitse kasvuprosenttia jollakin kirjaimella ja muodosta lauseke, joka kuvaa kasvanutta asukasmäärää vuonna n.

Vihje 2/2 Ratkaisu Vastaus