Bakteerit ja tappajasolut

Insinööriosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1993

Elatusaineessa bakteerit lisääntyivät jakaantumalla kahtia aina yhden aikayksikön välein. Kokeen alussa elatusaineeseen istutettiin yksi bakteeri, ja ensimmäinen jakaantuminen tapahtui yhden aikayksikön kuluttua tästä. Välittömästi n:nnen jakaantumisen jälkeen elatusaineeseen istutettiin 1024 bakteereja syövää tappajasolua. Tappajasolut, jotka olivat syntyneet juuri ennen elatusaineeseen joutumista, lisääntyivät samalla tavoin ja samanaikaisesti kuin bakteerit. Elatusaineessa kukin tappajasolu söi aina yhden bakteerin juuri ennen jakautumistaan. Kuinka paljon bakteereja oli tappajasolujen istuttamisen hetkellä? Oletamme vielä, että tappajasoluja ei vähentänyt mikään ja että bakteereja vähensivät vain tappajasolut. Kysymme, saivatko tappajasolut hävitetyksi bakteerikannan? Jos saivat, niin milloin, ja jos eivät saa, kuinka perustelet vastauksesi?


Ratkaisu

Bakteereja tappajasolujen istuttamisen hetkellä eli välittömästi bakteerien n:nnen jakaantumisen jälkeen oli 2n kpl. Olkoon k = 0 hetki, jolloin bakteerien n:s jakaantuminen tapahtuu ja olkoon xk bakteerien (vast. yk bakteerisolujen) lukumäärä hetkellä k = 0, 1, 2, . . . (juuri syömisen ja jakaantumisen jälkeen). Siten

x0 = 2n
y0 = 1024 = 210
yk = 2ky0 = 2k+10.

Bakteerien lukumäärälle yleisesti pätee

xk+1 = 2(xk - yk) = 2xk - 2k+1y0,

joten

x0 =2n
x1 =2n+1 - 2y0
x2 =2n+2 - 22y0 - 22y0 = 2n+2 - 2 . 22y0
x3 =2n+3 - 2 . 23y0 = 2n+3 - 3 . 23y0
.
..

ja edelleen yleisesti

xk = 2n+k - k . 2ky0 = (2n - ky0)2k.

Jos x0 < y0 (eli kun n < 10), kaikki bakteerit syödään hetkellä k = 1. Muutoin bakteerit tulevat syödyksi loppuun kun xk = 0 eli kun

2n - ky0 = 0.

Tästä k = n
2y
0 = 2n - 10.

Piilota ratkaisu