Binäärilukujonoja

Insinööriosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1999

Datalähde tuottaa binäärilukujonoja, joissa bitti 0 esiintyy todennäköisyydellä p ja bitti 1 todennäköisyydellä 1 - p. Millä todennäköisyyden p arvoilla lähteen informaatiomäärä (entropia), joka määritellään funktiona

E(p) = -plog2p - (1 - p)log2(1 - p) (0 < p < 1).

saavuttaa suurimman arvonsa? Mikä tämä suurin arvo on? (log2 tarkoittaa 2-kantaista logaritmia)


Vihje 1

Funktio saa suurimman arvonsa derivaatan nollakohdissa tai välin päätepisteissä.

Piilota vihje Ratkaisu Vastaus