Bruttokansantuote

Arkkitehtiosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1994

Julkinen avustus eräänä vuonna oli 0.75% bruttokansantuoteesta. Seuraavana vuonna avustuksen markkamääräinen suuruus päätettiin pitää samana. Sen johdosta avustuksen suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta laski 0.03 prosenttiyksikköä. Kuinka monta prosenttia bruttokansantuote oli noussut tai laskenut edelliseen vuoteen verrattuna? Anna vastauksen numeroarvo yhden desimaalin tarkkuudella.

Vihje 1/3 Ratkaisu Vastaus