Euroopan unionin trombikorvaukset

Kevään pitkän matematiikan ylioppilastehtävä vuodelta 1998

Euroopan unionin tarkastaja mallintaa satelliitikuvassa näkyvän, trombin tuhoaman metsän alueeksi, joka jää käyrien y = sin x ja y = sin 2x väliin, kun x  (- [0, p]. Mikä on tuhoalueen tarkka pinta-ala mallin mukaan? Pituuden mittayksikkö on kilometri. Oletetaan, että trombin tuhoista maksetaan korvausta 11 500 mk/ha. Kuinka paljon metsän omistaja saa korvausta?


Ratkaisu

Lasketaan ensin leikkauspisteet merkitsemällä lausekkeet y = sin x ja y = sin 2x yhtä suuriksi ja käyttämällä sopivia muunnoskaavoja:
PICT

sin 2x=sin x
2sin xcos x=sin x
2sin xcos x - sin x=0
sinx(2cos x - 1)=0
sin x = 0 \/ 2cos x - 1 = 0
x = np \/ x = p
3 + n2p  \/ x = -p
3 + n2p,

joista tarkasteluvälille kuuluu arvo x = p
-3.

Kokonaispinta-ala on laskettava kahdessa osassa:

A1 = integral p
30(sin 2x - sin x)dx
=1
2 integral p3
02sin 2xdx -  integral  p3
 0sin xdx
=1
2/p
3
0(-cos 2x) - / p
   3
  0 - (cos x)
=-1
2cos 2p
3 + 1
2cos 0 + cos p
3 - cos 0
=14
A2 = integral 
pp
3(sin x - sin 2x)dx
=/p
p
3(-cos x) - 12/p
  p
  3(-cos 2x)
=-cos p + cos p
3 + 1
2cos 2p - 1
2cos 2p
-3
=214

Näin ollen kokonaispinta-ala on A1 + A2 = 21
2 (km2) ja korvaukset

250 ha . 11500 mk/ha = 2875000 mk.

Piilota ratkaisu