Kehätiet

Kevään pitkän matematiikan ylioppilastehtävä vuodelta 1990

Tieverkon muodostavat kehätiet x2 + y2 = r2, (r = 1, 2, 3 km), sekä kahdeksan origosta O lähtevää säteittäistä tietä, yksi kuhunkin pää- ja väli-ilmansuuntaan. Määritä lyhin reitti uloimman kehätien pisteestä P , joka on pohjoisen ja koillisen säteen puolivälissä, pitkin tieverkkoa pisteeseen Q, joka on läntisellä säteellä kahden sisemmän kehän puolivälissä. Mikä on tämän reitin pituus?


Vihje 1

Laske mielekkäiden reittivaihtoehtojen pituuksia ja vertaile niitä keskenään.

Piilota vihje Ratkaisu Vastaus