Kiväärinluoti

Syksyn pitkän matematiikan ylioppilastehtävä vuodelta 1943

Mikä on kivääristä ammutun 15 g painavan luodin nopeus, jos luotiin kiväärin piipussa vaikuttaa keskimäärin 500 kg:n suuruinen eteenpäin työntyvä voima ja kiväärin piipun pituus on 70 cm?


Ratkaisu

Merkitään

massa:m = 0.015 kg
voima:F = 500 kg  . 9.81 m/s2
matka:s = 0.70 m

Energia säilyy, joten

F  . s = 1-
2mv2,

josta saadaan

v =  V~ ----------------------------
  2-.500-kg-.9.81-m/s2-.0.7-m-
            0.015 kg  ~~ 676.609 m/s.

Piilota ratkaisu