Korkeasuhdanne

Insinööriosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1990

Yritys harkitsee investointia, josta aiheutuu kustannuksia keskimäärin 100 000 mk/v. Tuottoja investoinnista arvioidaan saatavan korkeasuhdanteen aikana 180 000 mk/v ja matalasuhdanteen aikana 110 000 mk/v. Investointia pidetään kannattavana, jos vuotuiset tuotot ovat 30% suuremmat kuin vuotuiset kustannukset. Mikä on korkeasuhdannevuosien esiintymistodennäköisyyden vähintään oltava, jotta investointi olisi kannattava pitkällä aikavälillä?


Ratkaisu

Vuotuisen tuoton oltava keskimäärin vähintään 130 000. Olkoon kysytty todennäköisyys p. Keskimäärin vuotuinen tuotto on silloin

180000p + 110000(1 - p).

Saadaan epäyhtälö

180000p + 110000(1 - p) > 130000,

josta

70000p > 20000 <==> p > 20
---
70  ~~ 0.29.

Piilota ratkaisu