Lasikäytävä

Arkkitehtiosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1993

Kauppakeskukseen suunnitellaan kahta tavarataloa yhdistävää lasisin kattolevyin verhottua käytävää. Katon poikkileikkauskuvio on puoliympyrä, jonka säde r on 10 m.
PIC
Katon levyt taivutetaan tehtaalla pituussuunnassa katon ympyrämuotoon. Valmistustekniikasta johtuen levyn pitkän sivun pituuden l on oltava vähintään 3.5 m, enintään 5 m ja jaollinen 50 cm:llä. Lisäksi kaikkien levyjen tulee olla päällekkäin vähintään 20 cm:n matkalta ja että ylimmäksi asetettava levy ulottuu yhtä paljon harjan kummallekin puolelle. Kuinka pitkiä levyjä on tilattava, kun yhden levyn hinta on suoraan verrannollinen levyn pituuteen ja kun halutaan päästä mahdollisimman halvalla.


Ratkaisu

Olkoon l levyn pituus ja d päällekkäinmenevän osan pituus (> 0.2 m). Tällöin, jos n on kokonaisten levyjen lukumäärä neljännesympyrässä, on

n(l - d) + 1
2-l = 1
2-pr (r = 10).

Siten

nd = (n + 1
--
2)l - 1
--
2pr.

Kattaminen on edullisinta, kun nd on pienin (ehdolla nd > 0.2n). Optimipituus levylle löydetään kokeilemalla:

josl = 3.5 m,on oltavan > 5,jolloin5d = 3.54 m
josl = 4 m, on oltavan > 4,jolloin4d = 2.29 m
josl = 4.5 m,on oltavan > 4,jolloin4d = 4.54 m
josl = 5 m, on oltavan > 3,jolloin3d = 1.79 m

Edullisinta on, jos levyn pituus on 5 m.

Piilota ratkaisu