Lentokorkeus

Insinööriosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1994

Lentokonetta, joka lentää vakionopeudella ja vakiokorkeudella tasaisen alueen yläpuolella, seurataan kahdesta havaintopisteestä, pisteistä A ja B. Eräällä hetkellä kone on suoraan itään pisteestä A ja luoteeseen pisteestä B. Pisteessä B mitataan myös koneen korkeuskulma, joksi saadaan 28.0o. Minuuttia myöhemmin kone on pisteestä A etelään ja pisteestä B länteen. Sen korkeuskulmaksi pisteessä B havaitaan nyt 21.0o. Määritä lentokoneen käyttämä lentokorkeus ja vauhti, kun pisteiden A ja B välimatka on 21.6 km.


Ratkaisu

PIC
Olkoon P (vast. Q) lentokoneen paikka (maan pinnalle projisoituna) ensimmäisen (vast. toisen) havainnon aikana. Merkitään myös a = |AQ| , b = |BQ| ja c = |BP |. Tällöin, jos h on lentokoneen lentokorkeus, on

h = ctan 28.0o, h = btan 21.0o

ja

c = kb, missä k = tan 21.0o
--------o
tan 28.0.

Koska <}P BQ = 45o, on c = a V~ --
 2. Edelleen, koska |AB| = 21.6 km, suorakulmaisesta kolmiosta /_\ AQB seuraa, että

21.62 = b2 + a2 = b2 + 1-
2c2 = (1 + 1-
2k2)b2.

Siten

b =  21.6
 V~ --------
 1 + 12 k2.

Tällöin lentokorkeudeksi h tulee

h = btan 21o = 21.6tan-21.0o
  V~ ----1-2-
  1 + 2k ~~ 7400 m.

Kosinilauseen perusteella koneen lentämälle matkalle x = |P Q| pätee

x2 = b2 + c2 - 2bccos 45o = (1 + k2 - k V~ --
 2)b2

ja

x = b V~ ---------- V~ --
 1 + k2 - k 2

joten koneen vauhti on 60x km/h  ~~ 820 km/h (= 230m/s)

Piilota ratkaisu