Lopullinen voittaja

Kevään pitkän matematiikan ylioppilastehtävä vuodelta 1994

Erästä peliä pelaa kolme yhtä taitavaa pelaajaa A, B ja C. Kukin pelaaja saa voitosta pisteen, ja lopullinen voittaja on se pelaaja, joka ensiksi saa kolme pistettä. A voittaa ensimmäisen pelin, B toisen ja kolmannen. Mikä on todennäköisyys sille, että C on lopullinen voittaja?


Ratkaisu

Merkitään seuraavat tapahtumat

A = ”A voitaa pelin” A- = ”A häviää pelin”
B = ”B voitaa pelin” --
B = ”B häviää pelin”
C = ”C voitaa pelin” --
C = ”C häviää pelin”.

Tällöin voittotodennäköisyydet yhdessä pelissä ovat

P (A) = P (B) = P (C) = 1
--
3.

Laaditaan lista mahdollisista pelikombinaatioista, joissa C tulee lopulliseksi voittajaksi, kun kolmen ensimmäisen ottelun tulos tiedetään:

1.A-
B-
C
2.-
AB-
C
3.-
AB-
C
4.-
A-
BCA-
B-
C-
A--
BC--
A--
BC
5.ABCABCAB-C--A --B  --C
6.-
A-
BC-
A-
BC-
A--
BCA--
B--
C
7.-
A-
BC-
A--
BC--
A--
BC

Yllä olevasta taulukosta voidaan määrittää kysytty todennäköisyys

P (henkilö C voittaa kolme peliä) = (1
--
3)3 + 3 . (1
--
3)4 =  2
---
27  ~~ 0.074.

Piilota ratkaisu