Painoindeksi

Insinööriosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1998

Henkilön paino (kilogrammoissa) jaettuna pituuden (metreissä) neliöllä, antaa ns. painoindeksin. Henkilöä pidetään normaalipainoisena, jos painoindeksin arvo on välillä 21 - 25. Arska, jonka paino on 102 kg ja pituus 182 cm, tuntee itsensä ylipainoiseksi ja päättää pudottaa painoaan joka viikko yhdellä prosentilla. Kuinka monen viikon kuluttua hän on normaalipainoinen?


Ratkaisu

(Arskan painoindeksi on alussa 102/1.822 = 30.8, joten hänellä on ylipainoa.)

Arskan paino n viikon kuluttua saadaan lausekkeesta 102 . 0.99n, joten hän saavuttaa normaalipainon, kun n toteuttaa ehdon

102 .0.99n
---1.822--- < 25.

Saadaan n > lnl0n.081.929-  ~~ 20.7, ts. Arska on normaalipainoinen 21 viikon kuluttua

Piilota ratkaisu