Pururata

Insinööriosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1991

Henkilöt A ja B kiertävät pururataa vastakkaisiin suuntiin tasaisella nopeudella. Mikä on A:n kierrosaika, kun B:n kierrosaika on 61 sekuntia ja kun A ja B kohtaavat toisensa 34 sekunnin välein? Anna vastaus sekunnin tarkkuudella.


Ratkaisu

Merkitään:

tA = A:n kierrosaika,
vA = A:n vauhti,
tB = B:n kierrosaika = 61 s,
vB = B:n vauhti,
t = kohtaamisten väli = 34 s ja
s = kierroksen pituus.

Silloin s = vAtA = vBtB ja toisaalta s = vAt + vBt. Saadaan

s
--
 t = vA + vB = s
---
tA +  s
---
tB,

joten

1-
t = -1-
tA + 1--
tB eli 1--
34 = -1-
tA + 1--
61,

mistä tA  ~~ 77 s.

Piilota ratkaisu