Rantakaava

Kevään pitkän matematiikan ylioppilastehtävä vuodelta 1995

Rantakaavassa määrätään, että 100 m lähemmäksi rantaa ei saa rakentaa. Kaava-alueella on tasasivuisen kolmion muotoinen saari, jonka pinta-ala on 5.00 ha. Saako sille rakentaa?


Ratkaisu

Olkoon tasasivuisen kolmion sivu 2a, jolloin kolmion korkeus h =  V~ 3-a.

Kyseisen kolmion pinta-ala on 5.00 ha = 50000 m2, joten tästä saadaan

2a.h
2 = 50000
 V~ 3a2 = 50000
a =  V~ -----
500 V~ 00-
   3.

PIC
Koska kolmion keskijanat leikkaavat toisensa kolmion kärjestä lukien suhteessa 2:1, niin kolmion sivun etäisyys kolmion keskipisteestä on

1-
3 . h = 1-
3 .  V~ --
  3 . a  ~~ 98 m < 100 m.

Piilota ratkaisu