Sähkömagneettinen säteily

Insinööriosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1996

Eu on määrännyt ylärajan sähkömagneettista säteilyä lähettävien laitteiden aiheuttaman magneettikentän voimakkuudelle. Seuraavassa taulukossa on esitetty muutamille taajuuksille sallitut magneettikentän voimakkuudet, ns. P -arvoina, 10 metrin päässä laitteesta.

Taajuus(Hz) P
10.0 . 103 25.0
20.0 . 103 22.0
30.0 . 103 20.5
40.0 . 103 18.3
50.0 . 103 17.5
100.0 . 103 15.2
200.0 . 103 12.2
300.0 . 103 10.5
400.0 . 103 9.30
500.0 . 103 8.50

Näille taajuuksille P -arvoja vastaavat magneettikentän magneettivuon tiheydet B mikrotesloina (mT), 10 metrin päässä laitteesta, saadaan muunnoskaavalla

P = 20lg (B).

Muille etäisyyksille magneettivuon tiheys voidaan laskea sillä perusteella, että se on kääntäen verrannollinen säteilyn lähteestä mitatun etäisyyden kolmanteen potenssiin. Määritä yläraja laitteen aiheuttamalle magneettivuon tiheydelle 4 metrin päässä laitteesta, kun laite lähettää sähkömagneettista säteilyä taajuudella 200 000 Hz. Anna vastaus mikrotesloina yhden yksikön tarkkuudella.


Vihje 1

Laske ensin B 10 metrin etäisyydellä säteilylähteestä. Sen jälkeen käytä tehtävässä annettua verrannollisuutta laskeaksesi säteily 4 metrin päässä.

Vihje 2/2 Ratkaisu Vastaus