Salakirjoitusta sijoittamalla 1


Kryptaussysteemit voidaan jakaa symmetrisiin eli klassisiin systeemeihin (permutaatio- ja sijoitussysteemit) ja epäsymmetrisiin eli moderneihin (esim. RSA) systeemeihin.

Vakiokirjaimisessa sijoitussysteemissä kutakin lähdekielen kirjainta vastaa täsmälleen yksi kryptokirjain , missä on bijektiivinen funktio. Jos kryptausaakkosto muodostuu samoista aakkosista kuin lähdekielen aakkostokin, voisi funktio olla esimerkiksi , missä ja ovat ennalta valittuja kokonaislukuja, joista toteuttaa ehdon ( on lähdekielen aakkoston lukumäärä). Lähdekielen aakkosto numeroidaan seuraavasti:

abcdefghij k l m n o p q r s t u v w x y z ä ö
0123456789101112131415161718192021222324252627

Tällöin . Valitaan funktioksi , jolloin . Kutakin funktion arvoa vastaava kirjain saadaan katsomalla yllä olevasta taulukosta vastaava kirjain.

Mitä tarkoittaa kryptoteksti oywmu wryyo umiiu hmirm aotij u?

Teksti on jaettu viiden kirjaimen ryhmiin hahmottamisen helpottamiseksi.


Vihje Ratkaisu Vastaus