Salakirjoitusta sijoittamalla 2


Eräs salakirjoitusmenetelmä on muuttuvakirjaiminen sijoitussysteemi, jossa tiettyä lähdekielen aakkosta ei vastaa aina sama kryptausaakkonen. Tyypillinen esimerkki kyseisestä systeemistä on ns. auto-avain-kryptaussysteemi, jossa käytetään itse selvätekstiä omana avaimenaan jonkin alkuavaimen jälkeen. Alkuavaimen pituus määrää kryptotekstin jakson, ts. teksti kryptataan ja dekryptataan alkuavaimen pituuden suuruisissa jaksoissa.

Numeroidaan lähdekielen aakkosto seuraavasti:

abcdefghij k l m n o p q r s t u v w x y z ä ö
0123456789101112131415161718192021222324252627

Kryptaus tapahtuu laskemalla avaimen aakkosen ja selvätekstin aakkosen summa modulo 28. Olkoon esimerkiksi selvätekstin (pituus ) merkkijono () ja alkuavaimen (pituus 3) merkkijono (). Tällöin kryptotekstin (pituus ) merkkijono muodostuu seuraavasti:

kaikissa (mod 28).

Viesti on kryptattu auto-avain-menetelmällä alkuavaimella apua. Kryptoteksti on

ocanf böfbs tgxoo döbsi ftztk ägäms ölgu.

Teksti on jaettu viiden kirjaimen ryhmiin hahmottamisen helpottamiseksi.

Mikä on alkuperäinen viesti?

Liitteenä on html-sivu, jonka avulla aakkoset voi muuttaa numeroiksi ja numerot aakkosiksi.


Vihje Ratkaisu Vastaus