Salakirjoitusta sijoittamalla 4


Auto-avain-kryptaussysteemi on muuttuvakirjaiminen sijoitussysteemi. Siinä käytetään itse selvätekstiä omana avaimenaan jonkin alkuavaimen jälkeen. Alkuavaimen pituus määrää kryptotekstin jakson, ts. teksti kryptataan ja dekryptataan alkuavaimen pituuden suuruisissa jaksoissa.

Lähdekielen aakkostona käytetään seuraavia aakkosia:

abcdefghij k l m n o p q r s t u v w x y z ä ö
0123456789101112131415161718192021222324252627

Muunnetussa auto-avain-kryptauksessa käytetään muodostuvaa kryptotekstiä avaimena alkuavaimen jälkeen. Tällöin, jos selvätekstin pituus on ja alkuavaimen pituus on , niin kryptotekstin kirjaimet muodostuvat seuraavasti:

, kaikissa (mod 28).

Seuraavasta siepatusta kryptotekstistä tiedetään vain, että se on laadittu tällä menetelmällä. Alkuavainta ei tunneta. Murra kryptoteksti, joka liittyy erääseen suureen suomalaiseen yritykseen.

Teksti on

tewöe hjyyö oelgy czqw.

Liitteen on html-sivu, jonka avulla aakkoset voi muuttaa numeroiksi ja numerot aakkosiksi.


Ratkaisu


Arvaamalla sopiva kohta (jakson eli alkuavaimen pituus) havaitaan, että jakso on 3.
TEWÖEH J YYÖOEL GYCZ QW
* * * TEWÖEHJ YYÖOELGYC* * * I AN KURS S I MUUTTUU

Vähennetään kryptotekstin kirjaimen järjestysluvusta (0–27) avaimen kirjaimen järjestysluku (tässä siis kryptotekstin kirjain toisesta kohtaa) modulo 28. Arvaamalla alku saadaan selvätekstiksi nokiankurssimuuttuu (alkuavain on gsm).

Piilota ratkaisu