Suomen väkiluvun kehitys

Suomen väkiluku on 1900-luvulla kehittynyt seuraavasti:

vuosi 190019101920193019401950196019701980
väestö/1000 henk.265629433148346336964030444647054771

Sovita väkilukudataan mahdollisimman alhaista astetta oleva polynomi (jonka kuvaaja kulkee taulukon mukaisten pisteiden kautta) ja laske, millaisen ennusteen väkiluvulle tämä antaa vuosille 1990 ja 1995. Anna vastaus sadantuhannen asukkaan tarkkuudella.


Ratkaisu

Kun datapisteet (0,2656), (1,2943), (2,3148), (3,3463), (4,3696), (5,4030), (6,4446), (7,4705), (8,4771) kukin vuorollaan sijoitetaan kahdeksannen asteen polynomiin

y = a0 + a1x + a2x2 + a3x3 + a4x4 + a5x5 + a6x6 + a7x7 + a8x8,

saadaan yhdeksän yhtälön ja yhdeksän tuntemattoman a0, a1, ..., a8 muodostama lineaarinen yhtälöryhmä.

Kun tämän ratkaisu sijoitetaan polynomiin, saadaan

y=2656 + 1168342037 x - 2417029078607 x2 + 29217446077 x3 - 49503736301 x4 + 1789003 x5
-74383
2880 x6 + 17881-
10080 x7 - -671--
13440 x8.

Sijoittamalla tähän vuosia 1990 ja 1995 vastaavat muuttujan arvot x = 9 ja x = 9.5 saadaan halutut ennusteet: 3 500 000 vuonna 1990 ja 300 000 vuonna 1995. Polynomilla on nollakohta arvolla x = 9.5258, mikä vastaa vuoden 1995 huhtikuun alkua. Tällöin väkiluku mallin mukaan olisi siis = 0.

Ennusteet ovat selvästikin virheellisiä. Polynomi ei olekaan sopiva funktio väkiluvun ennustamiseen, koska se saattaa heilahdella täysin arvaamattomasti datapisteiden hiukankin muuttuessa. Jotakin ilmiötä kuvaavan funktion tulee käyttäytyä ilmiölle ominaisesti; vain tällöin on mielekästä määrittää jotkin parametrit (kuten kertoimet) havaitun datan perusteella.

Piilota ratkaisu