Suppilo

Arkkitehtiosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1997

Suoran ympyräpohjaisen kartion muotoinen suppilo voidaan tehdä paperista siten, että ympyränmuotoisesta paperinpalasta leikataan pois a-kulmainen sektori ja reunat teipataan yhteen.
PIC
Millä kulman a arvolla suppilon tilavuus tulee mahdollisimman suureksi? Ilmoita kulman tarkka arvo radiaaneissa ja likiarvo asteissa yhden yksikön tarkkuudella.


Ratkaisu

Olkoot r, h ja R muodostettavan kartionmuotoisen suppilon (lyhyesti kartion) pohjaympyrän säde, korkeus ja reunaviivan pituus. Nyt R on myös sen ympyrän säde, jonka kokoisesta paperinpalasta kartion vaippaa aletaan muodostaa.
PIC
Ilmeisesti r2 + h2 = R2. Tällöin maksimoitava tilavuus on

V (h) = 1-
3pr2h = 1-
3p(R2 - h2)h, h  (- [0, R].

Nyt V '(h) = 1
3p(R2 - 3h2) = 0, kun h = R/ V~ --
  3  (- [0, R], ja koska V (0) = 0 = V (R) ja V (R/ V~ 
3) > 0, niin V (h) saavuttaa maksimin, kun h = R/ V~ --
  3.
Koska kartion pohjaympyrän kehän pituudelle on

2pr = 2p V~ R2---h2- = 2pR V~ 2/3- = (2p - a)R

poisleikattavan sektorin kulmaksi tulee a = 2p(1 -  V~  ----
   2/3) rad eli 66o.

Piilota ratkaisu