Tonnikalasäilykkeitä

Insinööriosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1993

Ruoka-avustuksia varten hankittiin tonnikalasäilykkeitä hyvin suurissa erissä (yli 1.5 miljoonaa rasiaa/erä). Vastaanottotarkastuksessa jokaisesta erästä otettiin umpimähkäisesti 100 rasiaa, joiden kolhiintuneisuus sekä sisällön haitallisten mikrobien laatu ja määrä tutkittiin. Erä hyväksyttiin, jos otoksen rasioista enintään yksi oli kelvoton joko kolhiintumisen tai huonon sisällön johdosta; muutoin erä hylättiin. Millä todennäköisyydellä erä hyväksyttiin, jos 2.5 % erän rasioista oli kelvottomia? Anna vastaus prosentteina yhden yksikön tarkkuudella.


Ratkaisu

Olkoon X kelvottomien rasioiden lukumäärä otoksessa (100 kpl). Tällöin X on binomijakautunut satunnaismuuttuja parametrein n = 100 ja p = 0.025. Erä hyväksytään, jos X < 1. Hyväksymistodennäköisyys on

P (X < 1) = P (X = 0) + P (X = 1)
= (1 - p)n + np(1 - p)n-1
= 0.28 = 28%

Piilota ratkaisu