Tulitikkurasioista kuutio

Insinööriosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1999

Samankokoisista tulitikkurasioita, joiden sivujen pituuksien suhteet ovat 7:11:13, kasataan täysi kuutio siten, että rasioiden yhtä pitkät sivut tulevat yhdensuuntaisiksi. Kuinka monta rasiaa vähintään tarvitaan?


Ratkaisu

Kuution särmän pituuden x on oltava jaollinen luvuilla 7, 11 ja 13. Koska näillä ei ole yhteisiä tekijöitä, pienin mahdollinen x:n arvo on x = 7 . 11 . 13 = 1001. Pienimmän mahdollisen kuution tilavuus on siten 10013. Yhden rasian tilavuus on 1001, joten (pienin mahdollinen) rasioiden lukumäärä on

    3
1001--
1001 = 10012 = 1002001.

Piilota ratkaisu