Tuotantolinja

Arkkitehtiosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1995

Huonekalutehdas perustaa uuden keittiötuolien tuotantolinjan, jonka ylläpito aiheuttaa kiinteitä kustannuksia 25 600 mk/kk. Tuolien valmistuskustanukset ovat 240 mk/kpl, ja aiottu myyntihinta on 560 mk/kpl. Kuinka monta tuolia tulee vähintään myydä, jotta tuotanto olisi kannattavaa? Kuinka paljon myyntihintaa voidaan (ilman tappiota) enintään laskea, jos myynti kaksinkertaistuu edellä löydetystä kannattavuusrajasta?


Ratkaisu

Olkoon x myytävien tuolien lukumäärä kuukaudessa. Tällöin tuotanto on kannattavaa, jos

25600 + 240x < 560x,

eli jos x > 80 kpl/kk. Edelleen, jos p on tuolin myyntihinta, kaksinkertaistuneen vähimmäismyynnin tapauksessa kannattavuus edellyttää, että

25600 + 240 . (2 . 80) < p . (2 . 80)

eli että p > 400 mk/kpl. Tällöin hintaa voidaan laskea enintään 560 - 400 = 160 mk/kpl.

Piilota ratkaisu