Yrityksen liikevaihto

Kevään pitkän matematiikan ylioppilastehtävä vuodelta 1999

Vuonna 1996 erään yrityksen tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 12.0 % liikevaihdosta. Seuraavana vuonna niiden osuus liikevaihdosta oli laskenut kahdella prosenttiyksiköllä. Kuitenkin tutkimus- ja tuotekehitysmenojen markkamäärä oli vuonna 1997 noussut 14 % vuoden 1996 määrään verrattuna. Kuinka monta prosenttia yrityksen liikevaihto vuonna 1997 kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna?


Ratkaisu

Merkitään vuoden 1996 ja rinnalle vuoden 1997 menoja sekä liikevaihtoja seuraavasti:

1996 1997
tutkimus- ja tuotekehittelymenota 1.14a
liikevaihtob x
tutkimus- ja tuotekehittelymenojen osuus liikevaihdostaa = 0.12b1.14a = 0.10x

Vuoden 1997 liikevaihto saadaan yhtälöstä

0.10x=1.14a
x=1.14a
0.10
=11.4a
=11.4 . 0.12b.

Näin ollen liikevaihdon muutos on

100(11.4.0.12--1)b-
b %=36.8 %.

Piilota ratkaisu