Kuvat ja url-viittaukset

LaTeX-dokumenttiin on melko ongelmatonta liittää kuvia. Ajettaessa komennolla latex näiden tulee olla eps-muotoisia (Encapsulated PostScript), komennolla pdflatex ajettaessa joko pdf-, png- tai jpg-muotoisia. Kuvat voidaan laatia millä tahansa ohjelmalla, josta kuva voidaan tallettaa tarvittavaan muotoon. On myös olemassa useita ohjelmia, joilla lähes missä tahansa muodossa oleva kuva voidaan konvertoida johonkin toiseen muotoon.

Kuvien sisällyttäminen LaTeX-dokumenttiin edellyttää graphics- tai graphicx-paketin lataamista. Kuva liitetään dokumenttiin komennolla \includegraphics, jolle voidaan antaa varsin monia lisämääreitä. Seuraava esimerkki osoittaa näistä vain muutamia.

\documentclass[10pt]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[finnish]{babel}
\usepackage[a4paper,text={150mm,205mm}]{geometry} % Tekstialue A4-arkilla.
\usepackage[pdftex]{graphicx}           % Kuvia varten tarvittavan paketin lataaminen. 
\usepackage{url}                 % Verkko-osoitteiden kirjoittamiseen tarvittava paketti.

\setlength{\parskip}{\medskipamount}
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\emergencystretch}{15pt}

\begin{document}

Seuraavat kuviot esittävät funktion $z^2$ Riemanin pintaa.
Kaikissa on käytössä sama Mathematicalla tehty pdf-muotoinen
kuvatiedosto.

\begin{center}
\includegraphics[height=50mm]{pinta.pdf}
\end{center}

Kuvasta voidaan ottaa osa ja sitä voidaan skaalata eri suunnissa
eri tavoin:

\begin{center}
\includegraphics[viewport=250 220 350 450,width=50mm,height=30mm,clip=true]{pinta.pdf}
\end{center}

Kuvaa voidaan myös kiertää:

\begin{center}
\includegraphics[angle=120,origin=lb,width=50mm]{pinta.pdf}
\end{center}

Kuvat voivat aiheuttaa LaTeXille vaikeuksia löytää sopivat
sivunvaihtokohdat.

\begin{figure}
\begin{center}
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{dirfield.png}
\caption{Differentiaaliyhtälön $y' = x^2 - y^2$ suuntakenttä ja
muutamia ratkaisukäyriä.}
\end{center}
\end{figure}

Kuva voidaan tällöin sulkea \verb+figure+-ympäristön sisään, jolloin
siitä tulee ns. \textit{floating}-elementti. Tällöin \LaTeX
sijoittaa sen paremmin sivujakoon sopivaan paikkaan. Ympäristön
sisälle voidaan myös sijoittaa kuvateksti.

Kuva on ruutukaappaus sivun
\url{http://matta.hut.fi/matta2/dew/odesimp.html}
demonstraatiotyökalusta.

\end{document}

Ajon tulos ja lähdekoodi. Dokumentissa on käytetty kuvia pinta.pdf, pinta.png ja dirfield.png.

Huomaa myös seuraava:


SKK    09.11.2011