Matematiikka

Vähänkään vaativampaa matemaattista tekstiä kirjoitettaessa on syytä ladata American Mathematical Societyn toimesta laaditut paketit: \usepackage{amsmath,amssymb}. Edellinen tuo LaTeXiin lisää työkaluja kaavojen, kaavaryhmien jne. kirjoittamiseen, jälkimmäinen lisää matemaattisia symboleja. Käyttöohjeet löytyvät oppaista. Seuraava esimerkki näyttää ainoastaan joitakin useimmin tarvittavia piirteitä.

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[finnish]{babel}
\usepackage[a4paper,text={150mm,205mm}]{geometry}
\usepackage{amsmath,amssymb}

\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{\medskipamount}
\pagestyle{empty}

\begin{document}

Reaaliluvut: $\mathbb{R}$

Tekstin kirjoittaminen kaavariville:
\[
\left(x - \frac{a+1}{a}\right)^2 \ge 0\quad \text{ja $= 0$ vain, jos $ax = a+1$}.
\]

Kaavaketjun jakaminen useille riveille:
\[
\begin{split}
\cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \\
&= 1 - 2\sin^2 x \\
&= 2\cos^2 - 1
\end{split}
\]

Pitkän kaavan jakaminen usealle riville:
\begin{multline*}
(a+b)^{10} = a^{10} + 10a^9b + 45a^8b^2 \\
+ 120a^7b^3 + 210a^6b^4 + 252a^5b^5 + 210a^4b^6 \\
+ 120a^3b^7 + 45a^2b^8 + 10ab^9 + b^{10}
\end{multline*}

Kaavaryhmä:
\begin{align*}
\int \sin x\,dx &= -\cos x + C \\
\int \arcsin x\,dx &= x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} \\
\int \cos x\,dx &= \sin x + C \\
\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx &= \arcsin x + C \\
\end{align*}

Yhtälöryhmä:
\[
\left\{
\begin{aligned}
x + 2y + 3z &= 10 \\
4x + 5y + 6z &= 11 \\
7x + 8y + 9z &= 12
\end{aligned}
\right.
\]

Matriisi ja determinantti:
\[
\begin{pmatrix}
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
7 & 8 & 9
\end{pmatrix}
\qquad
\begin{vmatrix}
1 & 2 & 3 \\
4 & 5 & 6 \\
7 & 8 & 9
\end{vmatrix}
\]

\end{document}

Ajon tulos ja lähdekoodi.

Matemaattisessa artikkelissa kaavojen tulisi olla lauserakenteen luontevia osia. Jos esimerkiksi virke päättyy kaavarivin lopussa, on kaavan jälkeen sijoitettava piste. Tämä voidaan tarvittaessa siirtää hieman irti kaavasta pienellä välillä: LaTeX-koodina \,. Hyvään tyyliin ei kuulu sijapäätteiden liittäminen kaavoihin mahdollisesti lukuunottamatta yhden symbolin kaavoja: $x$:n arvoilla. Tämäkin voidaan kiertää kirjoittamalla muuttujan $x$ arvoilla tms.


SKK    10.11.2011