Automaattinen numerointi ja ristiviitteet

Haluttaessa LaTeX voi numeroida dokumentin osat (section, subsection jne.), kaavat, kuvat ja taulukot automaattisesti. Jos väliin kirjoitetaan lisää tekstiä, numerointi muuttuu vastaavasti.

Jotta tällöinkin voitaisiin tekstissä käyttää numeroita viittauksissa, on numeroituun elementtiin liitettävä \label{nimi}, jolloin numero talletetaan valitulle nimelle. Viittauksessa \ref{nimi} tuottaa nimeä vastaavan numeron, \pageref{nimi} vastaavan sivunumeron. Dokumentti on tällöin ajettava kahteen kertaan: ensimmäisessä ajossa kerätään \label-asetukset ja talletetaan ne tiedostoon (foo.aux), toisessa asetetaan viittaukset paikoilleen.

Useista otsikoiden tai kaavarivien tuottamiseen tarkoitetuista komennoista on kaksi versiota, tavallinen ja tähditetty, esimerkiksi \section ja \section*. Edellinen tuottaa automaattinumeroinnin, jälkimmäinen ei. Näyttökaavoja tuottava merkintä \[ ... \] ei numeroi, vaan numerointia haluttaessa on käytettävä ympäristöä equation-ympäristöä. Myöskään \includegraphics ei numeroi kuvaa, vaan komento on sijoitettava figure-ympäristön sisään.

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[finnish]{babel}
\usepackage[a4paper,text={150mm,205mm}]{geometry}
\usepackage{amsmath,amssymb}

\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{\medskipamount}
\pagestyle{empty}

\begin{document}

\section{Ensimmäinen osa}\label{eka}

Trigonometriaa:
\begin{equation}\label{trig}
\sin^2 x + \cos^2 x = 1
\end{equation}

Tätä kaavaa ei numeroida:
\[
\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.
\]

Kaksinkertaisen kulman kaavat ovat seuraavat:
\begin{align}
\sin 2x &= 2\sin x \cos x \label{sini} \\
\cos 2x &= \cos^2 x - \sin^2 x \label{kosini}
\end{align}

Esitettyihin kaavoihin viitataan artikkelin osassa \ref{toka}, joka
alkaa sivulta \pageref{toka}.

\newpage

\section{Toinen osa}\label{toka}

Artikkelin osan \ref{eka} kaavat \ref{sini} ja \ref{kosini}
käsittelevät kaksinkertaisen kulman trigonometrisia funktioita.

\end{document}

Ajon tulos ja lähdekoodi.


SKK    10.11.2011