Esityskalvot ja WWW-dokumentit

Esityskalvot

Esityskalvojen laatimista varten on tehty useita LaTeX-paketteja. Tällä hetkellä merkittävin lienee beamer, joka tarjoaa varsin monipuoliset mahdollisuudet sekä esityskalvojen että vastaavan paperitulosteen tekemiseen. Dokumentaatiota on 240 sivua, mutta pakettiin sisältyy useita malleja ja valmiita pohjia, joiden avulla pääsee alkuun dokumentaatiota juurikaan lukematta.

Hieman vanhempi vaihtoehto on prosper, jossa dokumentaatiota on vain 11 sivua ja jonka mahdollisuudet ovat rajoitetummat. Tämän pohjalta on luotu kehittyneempi versio powerdot; dokumentaatiota 47 sivua.

Esimerkkinä on Beamerilla tehty trigonometristen kaavojen kokoelma. (Jotta linkit toimivat oikein, pdf-lukijassa tulee olla asetettuna Page Display: Single Page View.)

Tarkemmat tiedot paketeista CTAN-haun avulla.

WWW-dokumentit

Artikkeleiden julkaiseminen verkossa on yleensä yksinkertaisinta pdf-muodossa. Mahdolliset linkit voidaan muodostaa hyperref-paketin avulla.

Matemaattisia lausekkeita voidaan myös liittää html-dokumenttiin. Tapoja on useita. Yhtenä mahdollisuutena on MathJax, jonka kehittäjiä ovat AMS (American Mathematical Society), SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) ja Design Science. Tällöin html-dokumenttiin on lisättävä linkki MathJax Content Distribution Networkiin (CDN), minkä jälkeen tavanomaiseen LaTeXin tapaan kirjoitetut kaavat osataan näyttää oikein. Esimerkiksi:

Trigonometriaa: \[ \sin(\xi)^2 + \cos(\xi)^2 = 1 \quad \forall \xi \in {\mathbb C}. \]

Joukko-oppia: \[ A \cup \complement A = U, \qquad A \cap \complement A = \emptyset, \quad \text{missä joukon $A$ komplementtia on merkitty $\complement A$}. \]

Yhtälöryhmä: \[ \left\{ \begin{aligned} &x + y &= &1 \\ &y + z &= &2 \\ &z + w &= &3 \\ &w + x &= &4 \\ \end{aligned} \right. \]

Tarvittava linkki ja em. kaavojen kirjoittaminen on nähtävissä tarkastelemalla tämän dokumentin lähdekoodia. Tarkemmat tiedot hankkeen verkkosivuilta.


SKK    26.08.2011