Lisäpaketit

LaTeXiin on aikojen kuluessa eri henkilöiden ja organisaatioiden toimesta kehitetty lukuisia laajennuksia ja lisäpiirteitä. Nämä eivät ole automaattisesti käytettävissä, vaan ne on erikseen ladattava dokumentin preamblessa seuraavaan tapaan:

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[finnish]{babel}            % kielipaketti;
                         %  ei välttämätön englanniksi kirjoitettaessa
\usepackage[a4paper,text={150mm,230mm}]{geometry} % dokumentin mittasuhteet yms.
\usepackage{amsmath,amssymb}           % American Mathematical Societyn paketti;
                         %  lisämäärittelyjä matematiikan kirjoittamiseen
\usepackage[pdftex]{graphicx}           % grafiikkapaketti mm. kuvien liittämiseen
\usepackage[pdftex]{hyperref}           % linkitykset verkkodokumenttiin, pdf-asetuksia

Kunkin lisäpaketin ominaisuudet ja sen antamat makrot ja ympäristöt on etsittävä paketin dokumentaatiosta. Paketin lataamisessa voi olla hakasuluissa ilmaistavia lisäoptioita. Latausjärjestyksellä saattaa olla merkitystä. Tarkemmat ohjeet löytyvät dokumentaatiosta.

Lisäpaketteja on paljon. Seuraava luettelo käsittää vain muutaman ehkä yleisimmin tarvittavan.

LaTeX-dokumenttiin voidaan sisällyttää hyvin monenlaisia graafistyyppisiä elementtejä: matematiikan, fysiikan ja kemian erityyppisiä kaavioita ja piirroksia, nuotteja, šakki- ja bridge-kaavioita, ristisanatehtäviä jne. Näiden laatimista varten on olemassa useita lisäpaketteja. Tarkempia tietoja on LaTeX Graphics Companion -kirjassa.


SKK    17.08.2011