Mathematica-kurssi

Simo K. Kivelä
Versio 0.9, syyskuu 2010

© Simo K. Kivelä
Creative Commons License
Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Tarttuva 1.0 Suomi-lisenssi.


Mathematica on Wolfram Researchin tuottama alunperin symbolinen (lausekkeita käsittelevä) laskentaohjelma, josta ajan mukana on kehittynyt myös tehokas numeerinen työkalu. Monipuolinen grafiikka on ollut mukana alusta lähtien.

Yliopisto- tai korkeakoulutasoisia matematiikan opintoja harjoittavalle Mathematica tarjoaa paitsi sujuvan mahdollisuuden mekaanisten laskujen suorittamiseen myös ympäristön, jossa voi kokeilla ja havainnollistaa erilaisia vaihtoehtoja ja tällä tavoin monipuolisesti tutkia matematiikkaa tai sen sovelluksia. Toisaalta Mathematican kapasiteetti riittää monenlaiseen vaativaan tieteelliseen laskentaan.

Matematiikasta kiinnostuneelle lukiolaiselle Mathematica tarjoaa paljon mielenkiintoista, vaikka varsin äkkiä monissa laskuissa joudutaankin alueelle, mihin lukiomatematiikan taidot eivät ulotu.

Näiden sivujen oikeanpuolisilla palstoilla on joitakin esimerkkejä Mathematicalle annetuista syötteistä ja saaduista tuloksista.

Kurssin tavoitteena on oppia Mathematican alkeet, saada käsitys ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista ja saavuttaa kyky hakea lisätietoja ohjelman sisäisestä dokumentaatiosta.

Kurssin laajuus on 12 tuntia ja se pidetään tietokoneluokassa kahden päivän aikana. Opetus muodostuu lyhyistä luentotyyppisistä johdannoista, joiden jälkeen osanottajat pääsevät kokeilemaan ohjelman käyttöä ja ratkaisemaan yksinkertaisia harjoitustehtäviä. Paikalla on muutamia opettajia auttamassa.

Palautetta verkkomateriaalista tai kurssista voi lähettää tekijälle osoitteeseen .

In[1]

Out[1]

In[2]

Out[2]

In[3]

Out[3]


SKK 17.08.2010