Mathematica-ohjelma


Wolfram Research julkisti Mathematican ensimmäisen version vuonna 1988. Se oli lähinnä symboliseen laskentaan — lausekkeiden käsittelyyn, yhtälöiden ratkaisemiseen, derivointiin, integrointiin jne. — sekä matemaattiseen grafiikkaan tarkoitettu ohjelma, jonka taustana oli se kokemus, joka muista symbolisista ohjelmista oli saatu 1960-luvulta lähtien.

Tällä hetkellä Mathematican versio on 7. Ohjelma on paisunut hyvin laajaksi. Pyrkimyksenä onkin ollut luoda yleiskäyttöinen työkalu kaikkeen matemaattiseen tietokonetyöskentelyyn. Kaikilta osin ei tässä välttämättä ole onnistuttu, vaikka varsin hyvät mahdollisuudet onkin tarjolla.

Mathematican päätoiminnot voidaan jaotella seuraavasti:

  • symbolinen laskenta
  • numeerinen laskenta
  • matemaattinen ja muu grafiikka
  • selityksillä varustettu laskentadokumentti
  • ohjelmointikieli
  • matemaattinen tekstinkäsittely
  • animaatiot ja demonstraatiot

Useimmissa tapauksissa eri toiminnot on mahdollista liittää saumattomasti yhdeksi kokonaisuudeksi, mutta toiminnallisuuden laajentuessa on kasvavassa määrin alkanut esiintyä alkuperäisen selkeän logiikan rapautumista.

Kilpailijoitakin Mathematicalla on. Kaikista vastaavantyyppisistä ohjelmista käytetään usein nimitystä Computer Algebra Systems, CAS. Yhteenvetona voi katsoa esimerkiksi Wikipedia-artikkelia.

In[1]

Out[1]

In[2]

Out[2]

In[3]

Out[3]


SKK 17.08.2010