Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LUKUTEORIA
 

Jakoalgoritmi

Mistä tiedetään onko annettu (suuri) luku N alkuluku? Entä jos luku ei ole alkuluku, miten löydetään sen tekijät? Alkeellinen menetelmä sen ratkaisemiseksi onko luku a jaollinen luvulla b on jakoalgoritmi eli jaon suorittaminen jakokulmassa. Seuraava lause koskee jaon tulosta.

Lause. (Jakoalgoritmi) Jos a,b  (- Z ja b/=0, niin on olemassa sellaiset yksikäsitteiset kokonaisluvut q ja r, että

a = qb + r,     0 < r < |b|.

Todistus. Jos b > 0, valitaan joukosta {a - nb | n  (- Z} pienin ei-negatiivinen kokonaisluku r = a - qb. Silloin r < b, sillä muuten a - (q + 1)b olisi vielä pienempi ei-negatiivinen kokonaisluku.

Tapaus b < 0 palautetaan edelliseen korvaamalla b luvulla -b:

a =  q(-b) + r = (- q)b + r,    0 < r < - b = |b|.

Todistetaan vielä, että luvut q ja r ovat yksikäsitteiset. Oletetaan, että q' ja r' olisivat toiset sellaiset luvut, joille

a = q'b + r'   0 <  r'< |b| .

Silloin a = q'b + r' = qb + r, josta saadaan r - r' = (q'- q)b. Koska 0 < r,r' < |b|, niin -|b| < r - r' < |b|. Siis 0 <|r - r'| < |b| ja toisaalta |r - r'| = |q'- q||b|, joten välttämättä |r - r'| = 0, toisin sanoen r = r' ja täten myös q = q'. []

Esimerkki. 30 = 4 . 7 + 2, 17 = (-2)(-7) + 3, -11 = (-3) . 5 + 4.


Linkit:
Jaollisuus ja alkuluvut