Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LINEAARIALGEBRA
 

Vektorien sisätulo

Määritelmä. Vektorien u = (u1,...,un) ja v = (v1,...,vn) sisätulo (u,v) on reaaliluku, joka saadaan laskemalla

(u,v) =  u1v1 + u2v2 + ...+ unvn.

Sisätulosta käytetään myös merkintää u . v ja nimitystä pistetulo sekä skalaaritulo.

Sisätulo toteuttaa seuraavat ominaisuudet. Olkoon u,v,w  (- Rn ja a  (- R.

     (i)   Jos u = 0, niin (u,u) = 0, muuten (u,u) > 0.
     (ii)   (u,v) = (v,u),
     (iii)   (u + v,w) = (u,w) + (v,w),
     (iv)   (au,v) = a(u,v).

Todistetaan edellä oleva sisätulon ominaisuus (i), muut kohdat seuraavat helposti reaalilukujen ominaisuuksien ja sisätulon määritelmän perusteella. Olkoon u = (u1,u2,...,un). Jos vektorin u jokin koordinaatti ui/=0, niin sisätulon (u,u) = u2
1 + ... + u2
n termi u2
i/=0, lisäksi u2
i > 0. Täten sisätulo on positiivinen ja nolla vain jos u = 0.


Linkit:
Vektorit