Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LINEAARIALGEBRA
 

Lineaarinen riippuvuus

Olkoon (V, +, . ) vektoriavaruus ja h sen nolla-alkio. Olkoot lisäksi X 1,...,Xm joukon V m vektoria. Jos joillakin c1,...,cm (- R on

c1X1 + c2X2 + ...+ cmXm  = h,

sanotaan, että vektorit X1,...,Xm toteuttavat lineaarisen relaation. Jokainen vektorijoukko toteuttaa triviaalin lineaarisen relaation, nimittäin sen, jossa c1 = c2 = ... = cm = 0. Muita lineaarisia relaatioita sanotaan epätriviaaleiksi.

Määritelmä. Jos vektorit X1,...,Xm toteuttavat ainakin yhden epätriviaalin relaation, sanotaan, että nämä vektorit ovat lineaarisesti riippuvia. Muussa tapauksessa näitä vektoreita sanotaan lineaarisesti riippumattomiksi.

Jos vektorit X1,...,Xm ovat lineaarisesti riippuvia (tai riippumattomia), sanotaan myös, että joukko {X1,...,Xm} on lineaarisesti riippuva (tai riippumaton).

Yhden vektorin joukko {X} on lineaarisesti riippuva, jos aX = h jollakin nollasta eroavalla reaaliluvulla a. Vektoriavaruuden ominaisuuksia -sivun toisen lauseen mukaan on tällöin vektori X = h. Siis {h} on lineaarisesti riippuva ja kaikille X/=h joukko {X} on lineaarisesti riippumaton.

Lause. Vektoriavaruuden (V, +, . ) joukon V vähintään kahden vektorin äärellinen osajoukko on lineaarisesti riippuva jos ja vain jos jokin joukon vektori on joukon muiden vektorien lineaarikombinaatio.

Todistus. Oletetaan ensin, että joukko {X1,...,Xm} (_ V on lineaarisesti riippuva. Silloin on olemassa sellaiset kertoimet c1,...,cm, joista ainakin yksi on nollasta eroava, että

c1X1 + ...+ cmXm = h.

Voidaan olettaa, että ci/=0. Silloin saadaan

Xi=-(c1/ci)X1 - ...- (ci- 1/ci)Xi -1- (ci+1/ci)Xi+1 - ...- (cm/ci)Xm,

joten Xi voidaan esittää muiden vektorien lineaarikombinaationa.

Oletetaan kääntäen, että Xi = b1X1 + ... + bi-1Xi-1 + bi+1Xi+1 + ... + bmXm, joillekin luvuille b1 , ... , bi-1,bi+1,...,bm (- R. Silloin

Xi - b1X1 - ...- bi-1Xi -1- bi+1Xi+1 - ...- bmXm  = h.

Koska vektorin Xi kerroin on nollasta eroava, vektorit X1,...,Xm toteuttavat epätriviaalin lineaarisen relaation ja ovat siis lineaarisesti riippuvia. []

Edellä todistetusta lauseesta seuraa, että kahden vektorin joukko {X1,X2} on lineaarisesti riippuva, jos ja vain jos toinen vektoreista on toisen skalaarimonikerta. Vektoriavaruudessa R2 tämä tarkoittaa sitä, että kaksi vektoria u = (u1,u2) ja v = (v1,v2) ovat lineaarisesti riippuvia jos ja vain jos ne ovat samalla origon kautta kulkevalla suoralla.


Linkit:
Vektoriavaruuden ominaisuuksia (lineaarikombinaation määritelmä)