Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LINEAARIALGEBRA
 

Vektoriavaruuden dimensio

Lause. Olkoon (V, +, . ) vektoriavaruus ja B = {X 1,...,Xn} sen kanta. Silloin mikä tahansa joukon V osajoukko, jossa on m vektoria ja m > n, on lineaarisesti riippuva.

Todistus. Olkoon Y = {Y 1,...,Y m} (_ V. Koska B on kanta, saadaan vektoreille Y j (1 < j < m) kantaesitykset:

Yj = a1jX1 + a2jX2 + ...+ anjXn.

Osoitetaan, että yhtälöllä c1Y 1 + c2Y 2 + ... + cmY m = h on epätriviaali ratkaisu. Sijoittamalla vektorien Y j paikalle niiden kantaesitykset saadaan yhtälö:

h=c1(a11X1 + a21X2 + ...+ an1Xn) + ...+ cm(a1mX1 + a2mX2 + ...+ anmXn)
=(c1a11 + c2a12 + ...+ cma1m)X1 + ...+ (c1an1 + c2an2 + ...+ cmanm)Xn.
Koska joukko B on kantana on lineaarisesti riippumaton, on oltava
  a11c1 +  a12c2 +  ... + a1mcm  =  0
{ a21c1 +  a22c2 +  ... + a2mcm  =  0
   ..     ..         ..    ..
   .     .         .    .
  an1c1 +  an2c2 +  ... + anmcm  =  0.

Sivulla Lineaarinen riippuvuus ja homogeeniset yhtälöryhmät todistetaan determinanttien teorian avulla, että tällä yhtälöryhmällä on epätriviaali ratkaisu (c1,c2,...,cm), koska m > n. (Huomaa, että sivun Lineaarinen riippuvuus ja homogeeniset yhtälöryhmät lause, jota tässä tarvitaan, ei riipu tästä lauseesta.) Täten joukko Y on lineaarisesti riippuva. []

Lause. Vektoriavaruuden kaikissa kannoissa on yhtä monta vektoria.

Todistus. Oletetaan, että jossain vektoriavaruuden kannassa B1 olisi enemmän vektoreita kuin sen toisessa kannassa B2. Edellisen lauseen mukaan silloin joukon B1 vektorit ovat lineaarisesti riippuvia, mikä on vastoin kannan määritelmää. []

Määritelmä. Vektoriavaruuden (V, +, . ) kannan B = {X 1,...,Xn} alkioiden lukumäärää n sanotaan vektoriavaruuden dimensioksi. Dimensio on siis kannan valinnasta riippumaton. Merkitään

dim(V, +, .) = n.

Sanotaan myös, että vektoriavaruus (V, +, . ) on n-ulotteinen.

Sivun Vektoriavaruuden kannasta lauseen mukaan jokaisella äärellisesti generoidulla vektoriavaruudella on kanta, täten myös yksikäsitteinen dimensio kuten edellinen lause osoittaa. Äärellisesti generoitua vektoriavaruutta voidaan sanoa myös äärellisulotteiseksi. Jos vektoriavaruus ei ole äärellisulotteinen, sen dimensio on ääretön.

Huomaa vielä, että tämän sivun ensimmäisen lauseen ja määritelmän mukaan vektoriavaruuden dimensio on sen suurimman mahdollisen lineaarisesti riippumattoman vektorijoukon vektorien lukumäärä.


Linkit:
Lineaarinen riippuvuus ja homogeeniset yhtälöryhmät
Vektoriavaruuden kannasta