Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LINEAARIALGEBRA
 

Yksinkertaisia matriiseja

Yksittäisen reaaliluvun a voidaan ajatella tarkoittavan (1 1)-matriisia (a).

Jos matriisissa A = (aij)mn on n = m, puhutaan neliömatriisista.

Nollamatriisi on (m n)-matriisi, jonka kaikki alkiot ovat nollia, siis

  (        )
    0 0 ... 0
    0 0 ... 0
0 =  ..  ..   ..  .
    .  .   .
    0 0 ... 0

Matriisin A sanotaan olevan symmetrinen, jos AT = A. Symmetrisen matriisin on välttämättä oltava neliömatriisi.

Olkoon A = (aij)nn neliömatriisi. Alkiot a11,a22,...,ann muodostavat matriisin (pää)lävistäjän eli diagonaalin. Jos aij = 0 kaikilla i/=j, sanotaan, että matriisi A on lävistäjä- eli diagonaalimatriisi:

(           )
  a11  0  ... 0
  0  a22 ... 0
  ..  ..     ..  .
  .  .     .
  0  0  ... ann

Selvästi jokainen diagonaalimatriisi on symmetrinen matriisi.

Identiteettimatriisiksi In sanotaan (n n)-diagonaalimatriisia, jonka kaikki diagonaalialkiot ovat ykkösiä. Siis

   (       )
    1 0 ... 0
    0 1 ... 0
In =  .. ..   ..  .
    . .   .
    0 0 ... 1


Linkit:
Matriisi