Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LINEAARIALGEBRA
 

Matriisitulo

Määritelmä. Olkoot A = (aij) (m × s)-matriisi ja B = (bij) (s×n)-matriisi. Matriisilla A on siis yhtä monta pystyriviä kuin matriisilla B on vaakariviä. Matriisien A ja B tulo (matriisitulo) on (m × n)-matriisi

AB = (uij)m× n, missä uij = ai1b1j + ai2b2j + ...+ aisbsj.

Siis

(       )  ( ... b  ...)  (               )
...  ...    ...       1j             ...
           ... b2j ...          sum s
AB=ai1. ai2. ... ais.  .    ...     =  ... uij =  k.=1aikbkj ...  .
..  ..    ..                     ..
           ... bsj ...

Matriisien tulon määritelmä voi tuntua keinotekoiselta, mutta määritelmän luonnollisuus paljastuu, kun matriiseja sovelletaan vektoriavaruuksien lineaarikuvausten teoriaan. Tulon luonnollisuutta selvittää osaksi myös seuraava yhtälöryhmä.

Lineaarinen yhtälöryhmä

  a11x1  + a12x2  + ... +  a1nxn  =  y1
{ a21x1  + a22x2  + ... +  a2nxn  =  y2
   ..      ..         ..     ..
   .      .         .     .
  am1x1  + am2x2  + ... +  amnxn  = ym

voidaan kirjoittaa matriisiyhtälönä

AX = Y,

missä A = (aij)m×n ja X = (x1,...,xn)T ja Y = (y 1,...,ym)T .


Linkit:
Matriisi
Matriisien algebraa