Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LINEAARIALGEBRA
 

Matriisitulon ominaisuuksia

Lause. (Assosiatiivilaki) Olkoot A = (aij)nm, B = (bij)mp ja C = (cij)pq matriiseja. Silloin

A(BC) = (AB)C.

Todistus. Matriisin AB paikassa (i,j) (1 < i < n, 1 < j < p) on alkio sum m
 k=1aikbkj. Täten matriisin (AB)C paikassa (i,l) (1 < i < n, 1 < l < q) on alkio

 p  m        p m
 sum  sum        sum  sum 
  (  aikbkj)cjl =    aikbkjcjl.
j=1 k=1       j=1 k=1

Toisaalta matriisin BC paikassa (k,l) (1 < k < m, 1 < l < q) on alkio sum 
 p
 j=1bkjcjl ja täten matriisin A(BC) paikassa (i,l) (1 < i < n, 1 < l < q) on alkio

 sum m   sum p     m sum  sum p
  aik(  bkjcjl) =    aikbkjcjl.
    j=1       j=1
k=1         k=1

Koska summauksen järjestyksen vaihto ei muuta summaa, saadaan väite. []

Lause. (Distributiivilait)

A(B + C) = AB + AC,   (A + B)C = AC + BC.

Todistus. Todistetaan ensimmäinen distributiivilaki, toinen voidaan todistaa samoin. Merkitään A = (aij)nm, B = (bij)mp ja C = (cij)mp. Silloin B + C = (bkj + ckj)mp. Täten matriisin A(B + C) paikassa (i,j) (1 < i < n, 1 < j < p) on alkio

 sum m
  aik(bkj + ckj).
k=1

Toisaalta AB =  sum m
( k=1aikbkj) np ja AC =  sum m
(  k=1aikckj) np, joten matriisin AB + AC paikassa (i, j) (1 < i < n, 1 < j < p) on alkio

 m     m
 sum      sum 
  aikbkj +  aikckj.
k=1     k=1

Koska sum 
mk=1aik(bkj + ckj) = sum 
 mk=1aikbkj + sum 
  mk=1aikckj, saadaan väite. []


Linkit:
Matriisien algebraa
Matriisitulo