Sanna Ranto, LUKUTEORIA JA ALGEBRA
Versio 1, 1.11.2003
LINEAARIALGEBRA
 

Alideterminantti ja komplementti

Olkoon A = (aij) (n n)-matriisi, jossa n > 1. Pyyhkimällä matriisista A pois i :s vaakarivi ja j :s pystyrivi saadaan matriisi, josta käytetään merkintää Aij, siis

   (                      )
     a11  ...  a1,j-1  a1,j+1  ...  a1n
      ...      ...    ...      ...
     a   ... a    a    ... a
Aij =   i-1,1    i-1,j-1  i-1,j+1    i- 1,n .
     ai+1,1 ... ai+1,j-1 ai+1,j+1 ... ai+1,n
      ...      ...    ...      ...

     an1  ...  an,j-1  an,j+1  ... ann

Määritelmä. Neliömatriisin A = (aij)nn alkion aij alideterminantti on det(Aij). Alkion aij komplementti on

C  = (- 1)i+j det(A ).
 ij        ij

Huomaa, että komplementin kaavassa oleva tekijä (-1)i+j saadaan "shakkilautasäännöllä":

+  -  + ...
-  +  - ...
+  -  + ... .
 ..  .. .. ..
 .  . .  .


Linkit:
Determinantti